vpkl rapportage

Wij werken voor onze (online) managementrapportages met Visionplanner.
Met deze managementinformatie hebt u snel inzicht in hoeverre de actualiteit de planning volgt en hoe de actualiteit zich verhoud tot het voorgaand jaar. In opbrengsten en kosten, maar ook in cashflow en prestatie indicatoren. De rapportage, incl. dashboard, combineert zowel financiële als operationele cijfers tot een overzichtelijk (geconsolideerde) managementrapportage.

Via een beveiligd inlogscherm kunt u altijd online uw tussentijdse rapportages, liquiditeitsprognoses en een overzicht van de voor u van belang zijnde kritische prestatie indicatoren (KPI's) inzien. Desgewenst kunt u deze gegevens ook allemaal zelf bewerken. Alles op maat gemaakt en bovendien op een interactieve wijze per rapportage aan te passen.

Graag laten wij u een demo zien. Heeft u ook belangstelling voor deze online management informatie neem dan contact op met Patrick van Pinxteren.

Voorbeeld dashboard: